داستان آبیدیک

european framework programme


فارسی

1 عمومی:: برنامه چهارچوب اروپایی

This SKIN application investigated the interaction among political governance, structures, and functions of R&D collaboration networks that are induced by policy programs, particularly with respect to the networks that have emerged in the seven European Framework Programmes. For modeling purposes, the number of capabilities chosen must be sufficiently large to cover all potential research areas in the European Framework Programmes. The behavior of agents follows the empirical understanding of processes of network formation and evolution in the European Framework Programmes: The rules are defined in the European Framework Programmes (e.g. This application works with a baseline scenario, reproducing the network structures of FP6 obtained by using the calibration data and policy rules of a particular European Framework Programme.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code