داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy rule set ، معنی اصطلاح fuzzy rule set ، به fuzzy rule set چی می گن؟ ، fuzzy rule set چی می شه؟، واژه fuzzy rule set ، معادل fuzzy rule set ، fuzzy rule set synonym , fuzzy rule set definition , fuzzy rule set meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 218 میلی ثانیه.