داستان آبیدیک

hypoactive sexual desire disorder


فارسی

1 عمومی:: اختلال کمبود میل جنسی

Sexual dysfunction has been shown to be associated with a statistically significant decrease in emotional health, energy, and social function, and is associated with relationship conflict and undiagnosed medical conditions.1Women with hypoactive sexual desire disorder (HSDD) are more likely than women with normal desire to agree with statements expressing negative emotional or psychological states, such as feelings of frustration, hopelessness, anger, loss of femininity, and decreased self-esteem.2 Basson's model, which emphasizes that desire and arousal are difficult to separate and includes a responsive component to normal desire, serves as the basis for the DSM 5,11 which combines the DSM-IV-TR12 diagnoses of HSDD and female sexual arousal disorder (FSAD) into female sexual interest/arousal disorder (FSIAD). The prevalence of HSDD is difficult to determine because it varies depending on the population surveyed. It also indicated that the prevalence of low desire with distress in a US population was 14% in premenopausal women, 9% in naturally postmenopausal women, 26% in surgically postmenopausal women aged 20 to 49 years, and 14% in surgically postmenopausal women aged 50 to 70 years Furthermore, as noted previously, the Women's International Study of Health and Sexuality2 demonstrated that women with HSDD experienced decreased self-esteem and agreed with statements expressing negative emotional or psychological states. Owing to the fact that very little is known about the natural course of HSDD and its consequences, the HSDD Registry for Women32 was designed to characterize a large (1,500 women) cross-section of women with HSDD and to prospectively investigate several biopsychosocial factors associated with HSDD.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code