داستان آبیدیک
معنی کلمه like lambs to the slaughter ، معنی اصطلاح like lambs to the slaughter ، به like lambs to the slaughter چی می گن؟ ، like lambs to the slaughter چی می شه؟، واژه like lambs to the slaughter ، معادل like lambs to the slaughter ، like lambs to the slaughter synonym , like lambs to the slaughter definition , like lambs to the slaughter meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 242 میلی ثانیه.