داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

صداقت علی مولایی 2 آذر 1400
کاری را سریع انجام دادن، کار بزرگی را بدون تأخیر تمام کردن، کاری را که دیگران نمی توانند از پس آن کار سریع بربیایند.
3    0
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code