داستان آبیدیک
معنی کلمه like pigs to the slaughter ، معنی اصطلاح like pigs to the slaughter ، به like pigs to the slaughter چی می گن؟ ، like pigs to the slaughter چی می شه؟، واژه like pigs to the slaughter ، معادل like pigs to the slaughter ، like pigs to the slaughter synonym , like pigs to the slaughter definition , like pigs to the slaughter meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 174 میلی ثانیه.