داستان آبیدیک
معنی کلمه like pulling teeth ، معنی اصطلاح like pulling teeth ، به like pulling teeth چی می گن؟ ، like pulling teeth چی می شه؟، واژه like pulling teeth ، معادل like pulling teeth ، like pulling teeth synonym , like pulling teeth definition , like pulling teeth meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 187 میلی ثانیه.