داستان آبیدیک
معنی کلمه like rats abandoning a sinking ship ، معنی اصطلاح like rats abandoning a sinking ship ، به like rats abandoning a sinking ship چی می گن؟ ، like rats abandoning a sinking ship چی می شه؟، واژه like rats abandoning a sinking ship ، معادل like rats abandoning a sinking ship ، like rats abandoning a sinking ship synonym , like rats abandoning a sinking ship definition , like rats abandoning a sinking ship meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 262 میلی ثانیه.