داستان آبیدیک

race ethnicity


فارسی

1 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: نژاد ـ قومیت

Race-ethnicity is a socially constructed classification system that divides people into groups based on phenotype and/or ancestry. These examples illustrate the idea that race-ethnicity is a social creation, not a natural one. Figure 1.5 looks at the percentage of children living with only one parent by race-ethnicity. Quantitative data could also analyze how these patterns vary by education level, race-ethnicity, or relationship status. Although the total fertility rate for all women in the United States is 1.9, there is variation by race-ethnicity.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code