داستان آبیدیک

social��milieu


آبی دیکشنری
متاسفانه نتیجه ای در آبی دیکشنری یافت نشد

معنی کلمه social��milieu ، معنی اصطلاح social��milieu ، به social��milieu چی می گن؟ ، social��milieu چی می شه؟، واژه social��milieu ، معادل social��milieu ، social��milieu synonym , social��milieu definition , social��milieu meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 530 میلی ثانیه.