داستان آبیدیک
معنی کلمه socio economic factors ، معنی اصطلاح socio economic factors ، به socio economic factors چی می گن؟ ، socio economic factors چی می شه؟، واژه socio economic factors ، معادل socio economic factors ، socio economic factors synonym , socio economic factors definition , socio economic factors meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 246 میلی ثانیه.