R

ɑɹ


فارسی

1 عمومی:: حرف‌ ' ر' هیجدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: R see THREE R'S.

American Heritage Idioms


معنی کلمه R ، معنی اصطلاح R ، به R چی می گن؟ ، R چی می شه؟، واژه R ، معادل R ، R synonym , R definition , R meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 186 میلی ثانیه.