داستان آبیدیک

utilize

jutɪla͡iz


فارسی

1 عمومی:: بكار گرفتن‌، بهره‌برداری‌ كردن‌، استفاده‌ كردن‌ از، بمصرف‌، مورد استفاده‌ قرار دادن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   verb ADV. heavily | extensively | fully, to the full The new computer system is not being fully utilized yet. | effectively, successfully PREP. as Concrete had long been utilized as a bonding and covering material.

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: verb use: We utilize all of the grain.

Simple Definitions


معنی کلمه utilize ، معنی اصطلاح utilize ، به utilize چی می گن؟ ، utilize چی می شه؟، واژه utilize ، معادل utilize ، utilize synonym , utilize definition , utilize meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 226 میلی ثانیه.