uwb


فارسی

1 عمومی:: فراپهن باند

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه uwb ، معنی اصطلاح uwb ، به uwb چی می گن؟ ، uwb چی می شه؟، واژه uwb ، معادل uwb ، uwb synonym , uwb definition , uwb meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 406 میلی ثانیه.