داستان آبیدیک
معنی کلمه صاحب منصب ، معنی اصطلاح صاحب منصب ، به صاحب منصب چی می گن؟ ، صاحب منصب چی می شه؟، واژه صاحب منصب ، معادل صاحب منصب ، صاحب منصب synonym , صاحب منصب definition , صاحب منصب meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 390 میلی ثانیه.