داستان آبیدیک
معنی کلمه فاجعه سازی ، معنی اصطلاح فاجعه سازی ، به فاجعه سازی چی می گن؟ ، فاجعه سازی چی می شه؟، واژه فاجعه سازی ، معادل فاجعه سازی ، فاجعه سازی synonym , فاجعه سازی definition , فاجعه سازی meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 366 میلی ثانیه.