داستان آبیدیک

فاراد


english

1 Electronics:: Farad

- مقدار خازن با مشخصه فاراد (F ) مشخص می‌شود. البته فاراد ظرفیت بسیار بالایی است و خازنها عموما دارای مقادیری ازچنددهم پیکو فاراد تا چند میلی فاراد را دارا هستند - این خازنها عموما ظرفیتهای بسیار بالا وولتاژهای پایین دارند(مانند 1 فاراد، 5 ولت)، نگهداری ولتاژ آنها بسیار عالی است وجایگزینهای مناسبی بجای بعضی باطریها در مدارات حافظه هستند. تست انواع خازن توسط مولتی متر:تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شودتست خازنهای بالاتر از 10نانو الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط باتری 9V داخل مولتیمتر شارژ شده و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربه را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریبا متناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود . تست خازنهای 1میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد : قبل از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد .

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code