داستان آبیدیک
معنی کلمه Macaronic ، معنی اصطلاح Macaronic ، به Macaronic چی می گن؟ ، Macaronic چی می شه؟، واژه Macaronic ، معادل Macaronic ، Macaronic synonym , Macaronic definition , Macaronic meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 251 میلی ثانیه.