داستان آبیدیک
معنی کلمه Socialization ، معنی اصطلاح Socialization ، به Socialization چی می گن؟ ، Socialization چی می شه؟، واژه Socialization ، معادل Socialization ، Socialization synonym , Socialization definition , Socialization meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 292 میلی ثانیه.