داستان آبیدیک
معنی کلمه Socialized Medicine ، معنی اصطلاح Socialized Medicine ، به Socialized Medicine چی می گن؟ ، Socialized Medicine چی می شه؟، واژه Socialized Medicine ، معادل Socialized Medicine ، Socialized Medicine synonym , Socialized Medicine definition , Socialized Medicine meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.