داستان آبیدیک
معنی کلمه a crying shame ، معنی اصطلاح a crying shame ، به a crying shame چی می گن؟ ، a crying shame چی می شه؟، واژه a crying shame ، معادل a crying shame ، a crying shame synonym , a crying shame definition , a crying shame meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 182 میلی ثانیه.