داستان آبیدیک
معنی کلمه blood bank ، معنی اصطلاح blood bank ، به blood bank چی می گن؟ ، blood bank چی می شه؟، واژه blood bank ، معادل blood bank ، blood bank synonym , blood bank definition , blood bank meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 183 میلی ثانیه.