داستان آبیدیک
معنی کلمه blood corpuscles ، معنی اصطلاح blood corpuscles ، به blood corpuscles چی می گن؟ ، blood corpuscles چی می شه؟، واژه blood corpuscles ، معادل blood corpuscles ، blood corpuscles synonym , blood corpuscles definition , blood corpuscles meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 248 میلی ثانیه.