داستان آبیدیک
معنی کلمه directed energy protective measures ، معنی اصطلاح directed energy protective measures ، به directed energy protective measures چی می گن؟ ، directed energy protective measures چی می شه؟، واژه directed energy protective measures ، معادل directed energy protective measures ، directed energy protective measures synonym , directed energy protective measures definition , directed energy protective measures meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 171 میلی ثانیه.