داستان آبیدیک
معنی کلمه direction indicator ، معنی اصطلاح direction indicator ، به direction indicator چی می گن؟ ، direction indicator چی می شه؟، واژه direction indicator ، معادل direction indicator ، direction indicator synonym , direction indicator definition , direction indicator meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 176 میلی ثانیه.