داستان آبیدیک
معنی کلمه directional filternbanks ، معنی اصطلاح directional filternbanks ، به directional filternbanks چی می گن؟ ، directional filternbanks چی می شه؟، واژه directional filternbanks ، معادل directional filternbanks ، directional filternbanks synonym , directional filternbanks definition , directional filternbanks meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 145 میلی ثانیه.