داستان آبیدیک
معنی کلمه directional survey ، معنی اصطلاح directional survey ، به directional survey چی می گن؟ ، directional survey چی می شه؟، واژه directional survey ، معادل directional survey ، directional survey synonym , directional survey definition , directional survey meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 446 میلی ثانیه.