داستان آبیدیک

european perch


فارسی

1 ورزش و تربیت بدنی:: سوف, سوف حاج طرخان این ماهی یکی از زیرگونه های 3 گانه سوف ماهیان بومی ایران است که در عداد ماهیان ورزشی کشور به حساب می‌آید و متاسفانه خیلی ها آن را با نوع امریکایی و کانادایی که Walleye است اشتباه می‌ گیرند. نام صحیح آن سوف حاج طرخان است. حاج طرخان نام تغییر یافته بندر آستاراخان است.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code