داستان آبیدیک
معنی کلمه europeanize ، معنی اصطلاح europeanize ، به europeanize چی می گن؟ ، europeanize چی می شه؟، واژه europeanize ، معادل europeanize ، europeanize synonym , europeanize definition , europeanize meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 206 میلی ثانیه.