داستان آبیدیک
معنی کلمه eustatic ، معنی اصطلاح eustatic ، به eustatic چی می گن؟ ، eustatic چی می شه؟، واژه eustatic ، معادل eustatic ، eustatic synonym , eustatic definition , eustatic meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 187 میلی ثانیه.