داستان آبیدیک

eutectoid reaction


فارسی

1 متالوژی:: واکنش یوتکتوئید

The Fe-O phase diagram (Fig. 2) shows that wu ¨stite undergoes a eutectoid reaction at 570°C (some reported 560°C129) at a composition of 450°C), magnetite formed first before the onset of the eutectoid reaction. not found before the onset of the eutectoid reaction. by the formation of some iron particles attached on the magnetite precipitates, and finally the eutectoid reaction forming a lamellar mixture of iron As discussed above, before the onset of the 4FeO→Fe3O4CFe eutectoid reaction, a magnetite seam formed at the wu ¨stite-iron interface.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه eutectoid reaction ، معنی اصطلاح eutectoid reaction ، به eutectoid reaction چی می گن؟ ، eutectoid reaction چی می شه؟، واژه eutectoid reaction ، معادل eutectoid reaction ، eutectoid reaction synonym , eutectoid reaction definition , eutectoid reaction meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 236 میلی ثانیه.