داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy logic technique ، معنی اصطلاح fuzzy logic technique ، به fuzzy logic technique چی می گن؟ ، fuzzy logic technique چی می شه؟، واژه fuzzy logic technique ، معادل fuzzy logic technique ، fuzzy logic technique synonym , fuzzy logic technique definition , fuzzy logic technique meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 199 میلی ثانیه.