داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy set ، معنی اصطلاح fuzzy set ، به fuzzy set چی می گن؟ ، fuzzy set چی می شه؟، واژه fuzzy set ، معادل fuzzy set ، fuzzy set synonym , fuzzy set definition , fuzzy set meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 220 میلی ثانیه.