داستان آبیدیک
معنی کلمه gab ، معنی اصطلاح gab ، به gab چی می گن؟ ، gab چی می شه؟، واژه gab ، معادل gab ، gab synonym , gab definition , gab meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 226 میلی ثانیه.