داستان آبیدیک
معنی کلمه gabel ، معنی اصطلاح gabel ، به gabel چی می گن؟ ، gabel چی می شه؟، واژه gabel ، معادل gabel ، gabel synonym , gabel definition , gabel meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 155 میلی ثانیه.