داستان آبیدیک
معنی کلمه gable ، معنی اصطلاح gable ، به gable چی می گن؟ ، gable چی می شه؟، واژه gable ، معادل gable ، gable synonym , gable definition , gable meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 261 میلی ثانیه.