داستان آبیدیک

fuzzy yellow balls


فارسی

1 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: توپ های زرد فازی

Will's company Fuzzy Yellow Balls Fuzzy Yellow Balls, or "FYB," as Although FYB was set up using a product-launch model and had been relying on warm JV FYB dove head on into the Survey Funnel Strategy, and implemented it start to finish, using FYB was officially off the revenue plateau where it had been stuck for so long.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه fuzzy yellow balls ، معنی اصطلاح fuzzy yellow balls ، به fuzzy yellow balls چی می گن؟ ، fuzzy yellow balls چی می شه؟، واژه fuzzy yellow balls ، معادل fuzzy yellow balls ، fuzzy yellow balls synonym , fuzzy yellow balls definition , fuzzy yellow balls meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 213 میلی ثانیه.