داستان آبیدیک

jack bolt


فارسی

1 عمران:: جک‌بولت

The primary advantage to using a jack bolt is that it can be removed after the grout is cured, thereby allowing the entire pump baseplate to be sup- ported by the grout, not by the leveling devices. When using jack bolts, it is recommended that a round plate, often called a jack pad, be used under the jack bolt. , or three times the diameter of the jack bolt. The purpose of this jack pad is to provide a bearing area for the jack bolt and prevent the jack bolt from digging into the concrete during the leveling phase of the pump installation. place the jack pad under the jack bolt and begin the leveling procedure.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code