داستان آبیدیک

nymph


فارسی

1 عمومی:: زن‌ بسیار زیبا، حوری‌

شبکه مترجمین ایران

2 ورزش و تربیت بدنی:: نیمف, دگر دیس نیمف حالت قبل از تبدیل شدن به حشره کامل را می‌گویند. بسیاری از حشرات در داخل آب دوران شفیرگی را می‌گذرانند و سپس به سطح آب رفته و دگر دیسی می‌کنند و عموما تبدیل به حشره بالدار می‌شوند که در محیط خارج آب ادامه حیات می‌دهند. نیمف فرم حشره است که تقریبا آماده دگردیسی است، مثل سنجاقک قبل از تبدیل شدن به حشره بالدار.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی

english

1 general:: noun mythological minor deities: Some claim nymphs inhabit this part of the forest.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code