داستان آبیدیک

pyroxene


فارسی

1 عمومی:: (مع) پیروكسین‌، ماده‌ معدنی‌ بلوری‌ وسفید

شبکه مترجمین ایران

2 زمین‌شناسی و معدن:: پیروکسین

Examples include the olivines, pyroxenes, amphiboles, are olivine, the pyroxenes, the amphiboles, dark mica Pyroxene Group The pyroxenes are a group of diverse pyroxene, which forms rather blocky crystals.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code