داستان آبیدیک

russian direct investment fund


فارسی

1 تاریخ:: صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه

One of the UAE's leading sovereign funds, Mubadala Investment Company, is the anchor investor in the $6 billion Russian Direct Investment Fund (RDIF), which targets infrastructure and growth businesses across both Russia and Central Asia.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code