داستان آبیدیک
معنی کلمه societal fatalism ، معنی اصطلاح societal fatalism ، به societal fatalism چی می گن؟ ، societal fatalism چی می شه؟، واژه societal fatalism ، معادل societal fatalism ، societal fatalism synonym , societal fatalism definition , societal fatalism meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 263 میلی ثانیه.