داستان آبیدیک
معنی کلمه socio political thought ، معنی اصطلاح socio political thought ، به socio political thought چی می گن؟ ، socio political thought چی می شه؟، واژه socio political thought ، معادل socio political thought ، socio political thought synonym , socio political thought definition , socio political thought meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 253 میلی ثانیه.