داستان آبیدیک

wrought iron


فارسی

1 عمومی:: فرفورژه، گل‌نرده

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: آهن‌ كار شده‌، آهنی‌ كه‌ كمتر از سه‌ درصد ذغال‌ داردو و خیلی‌ سخت‌ و چكش‌ خور است‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code