داستان آبیدیک

xanthophylls


فارسی

1 کشاورزی:: رنگدانه زرد رنگی که به طور طبیعی در برگ ها،چمن زارها،و گیاهان سبز پیدا می شود و این رنگدانه به پوست طیور اضافه می شود و همچنین تامین کننده رنگ زرد بهتر زرده تخم مرغ نیز می باشد

اصطلاحات پیشنهادی دکتر حسن مهربانی یگانه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code