Vulgus

vʌlgəs


فارسی

1 عمومی:: مردم‌ ط‌بقه‌ پایین‌، عوام‌ الناسی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Vulgus ، معنی اصطلاح Vulgus ، به Vulgus چی می گن؟ ، Vulgus چی می شه؟، واژه Vulgus ، معادل Vulgus ، Vulgus synonym , Vulgus definition , Vulgus meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.