r squared

ɑɹ skwɛɹd


فارسی

1 عمومی:: آر به توان دو

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه r squared ، معنی اصطلاح r squared ، به r squared چی می گن؟ ، r squared چی می شه؟، واژه r squared ، معادل r squared ، r squared synonym , r squared definition , r squared meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 205 میلی ثانیه.