داستان آبیدیک

wader


فارسی

1 عمومی:: مرغ‌ دراز پا، راه‌ رونده‌ در اب‌

شبکه مترجمین ایران

2 ورزش و تربیت بدنی:: ویدر, لباس یا کفش مخصوص رفتن به داخل آب برای ماهیگیری منظور لباس غواصی نیست بلکه کفش و لباس ضد آب ماهیگیری است مانند آنچه در تصویر می‌بینید.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی کلمه wader ، معنی اصطلاح wader ، به wader چی می گن؟ ، wader چی می شه؟، واژه wader ، معادل wader ، wader synonym , wader definition , wader meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 202 میلی ثانیه.