داستان آبیدیک
معنی کلمه (ppr) methodology ، معنی اصطلاح (ppr) methodology ، به (ppr) methodology چی می گن؟ ، (ppr) methodology چی می شه؟، واژه (ppr) methodology ، معادل (ppr) methodology ، (ppr) methodology synonym , (ppr) methodology definition , (ppr) methodology meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 142 میلی ثانیه.