داستان آبیدیک
معنی کلمه (seebeck effect) ، معنی اصطلاح (seebeck effect) ، به (seebeck effect) چی می گن؟ ، (seebeck effect) چی می شه؟، واژه (seebeck effect) ، معادل (seebeck effect) ، (seebeck effect) synonym , (seebeck effect) definition , (seebeck effect) meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 196 میلی ثانیه.